ผ้าทอยกดอกนาหมื่นศรี

#ใส่ใจกิ๊บเก๋

ผ้าทอยกดอกนาหมื่นศรี

มีประวัติยาวนานประมาณ 400 ปี ด้วยกี่ทอผ้าพื้นเมืองที่เรียกว่า หูก เป็นเครื่องมือทอผ้าที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
ราคา หลาละ 300 บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
หน้ากว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร (1หลา)
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ค่าบริการส่งไปรษณีย์และขนส่งเอกชน 60 บาท
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
อารอบ เรืองสังข์
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 081-4764318
LineID 0814764318
Facebook facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่