ข้าวกล้องเพาะงอกรวม ข้าวไรซ์เบอรี่เพาะงอก ข้าวหอมมะลิแดงเพาะงอก ผงข้าวกล้องงอก

#ใส่ใจสุขภาพ

ข้าวกล้องเพาะงอกรวม ข้าวไรซ์เบอรี่เพาะงอก ข้าวหอมมะลิแดงเพาะงอก ผงข้าวกล้องงอก

ข้าวพันธุ์ดีปลูกบนพื้นที่อู่น้ำอู่ข้าวของกรุงสุโขทัย จากหลักฐานศิลาจารึกนอกเมืองสุโขทัย มีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท มีป่าหมากพร้าว ป่าหมากลาง มีไร่ มีนา มีถิ่นฐาน มีบ้านใหญ่บ้านเล็ก เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัย มีกุฎีพิหารปู่ครู มีสรีดภงส์ ป่าพร้าว ป่าลาน ป่าม่วง ป่าขาม น้ำโคก พระขพุง ผีเทพดาในเขาเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมือง บ่งบอกถึงเบื้องหัวนอนคือด้านทิศใต้ของเมืองสุโขทัยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีวัดวาอาราม ผลหมากไม้นานาชนิด น้ำตก ลำธารและสรีดภงส์ คือระบบชลประทานที่ใช้ในการกักเพิ่มน้ำและใช้เน้นแหล่งผลิตเสบียงอาหาร ของเมือง ดังปรากฏชื่อ บ้านขุนนาวัง บ้านนาโพธิ์ และนาเชิงคีรี พื้นที่นาเชิงเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีองค์พระแม่ย่าและทวยเทพยาดาสถิต มีขุนนาจัดการทำนาเพื่อส่งเข้าวังหลวง เชื่อว่าข้าวปลาอาหารที่ได้มานี้เป็นอาหารที่ดี จากเขาสรรพยาของดีถ้ำพระแม่ย่า สรรพคุณ : สารกาบา (GABA) ช่วยให้สมองเกิดการผ่อนคลาย ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ บำรุงระบบประสาท ชะลอการเสื่อมของเซลล์ แก้เหน็บชา ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง เบาหวาน ควบคุมน้ำหนักและลดความดันโลหิต
ราคา 25 - 100 บาท บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
1 ปี
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
สินค้า OTOP
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
กลุ่มเกษตรธรรมชาติเขาหลวง อ.คีรีมาศ
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 0882717359
LineID
Facebook facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่