ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

#ใส่ใจสุขภาพ

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

การผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูมีที่มาจากกลุ่มครอบครัวเกษตรกรชาวเชียงราย ที่ได้ร่วมแนงร่วมใจผลิตและส่งต่อข้าวเหนียวเขี้ยวงูพันธ์ 8974 โดยได้พันธ์ข้าวชั้นดีจากเครือข่ายสมาชิกศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ภายใต้โลโก้สินค้า \"ขันคำไรซ์\" ซึ่งในความหมายคือเปรียบเสมือนขันทองคำที่เป็นภาชนะชั้นเลิศสำหรับใส่ข้าวชั้นดีอยู่ในสองมือของแม่อย่างทะนุถนอมอย่างดี และอีกนัยเป็นการนำชื่อมารดาผู้มีพระคุณมาจัดตั้งเป็นโลโก้สินค้า สรรพคุณ : คุณค่าของข้าวเหนียวเขี้ยวงู เป็นประเภทคาร์โบไฮเดรตอยู่ในรูปของแป้งโดยให้พลังงานแก่ร่างกาย และเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทำให้ดูดซึมได้เร็ว (น้ำตาลน้อย) ทั้งยังประกอบด้วยสารอาหารที่เป็นวิตามิน แร่ธาตุต่างๆ เช่น กรดโฟลิก ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส แคลเซียม ไขมัน วิตามินอี วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 เป็นต้น
ราคา กิโลกรัมละ 80 บาท บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
กว้าง 10 ซม. ยาว 21 ซม. สูง 5 ซม. 2 ปี
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศน้ำหนัก 1 กิโลกรัม
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
- อย. เลขที่ 57-2-00863-6-0001 - OTOP หนังสือรับรองที่ ชร 1619/1 - การตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ โดยกลุ่มงานวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
คุณนิยม กันทะมา (ภายใต้โลโก้สินค้า \"ขันคำไรซ์\")
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
คุณนิยม กันทะมา
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 0899580292
LineID
Facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่