กาแฟอาราบิก้าคั่ว 100% ตราบ้านเลาสู

#ใส่ใจอิ่มจัง

กาแฟอาราบิก้าคั่ว 100% ตราบ้านเลาสู

กาแฟบ้านเลาสู กาแฟผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำวังเกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของพี่น้องสองชนเผ่า (ชนเผ่าเมี่ยนและชนเผ่าอาข่า) รวมพลังกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพ มุ่งให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างรายได้ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรป่าไม้ ให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน บ้านเลาสูตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำวังที่ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและหุบเขามีอากาศเย็นและพื้นที่มีความสูง 950 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล กาแฟบ้านเลาสู สายพันธ์อาราบิก้า คัดเลือกและเก็บเกี่ยวผลกาแฟเชอร์รี่สีแดง เฉพาะผลสุกสมบูรณ์ เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นกาแฟกะลาด้วยกรรมวิธีแบบเปียก (Wash Process) ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สรรพคุณ : มีลักษณะกาแฟที่สะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็น กลิ่นบูดและกลิ่นสารเคมี เอกลักษณ์เฉพาะตัวของกาแฟจากการประเมินรสชาติคือ ให้กลิ่นรสแบบชาแดงและผักใบเขียว
ราคา 180 บาทต่อซอง บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
กว้าง 10 ซม. ยาว 25 ซม. 1 ปี
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
200 กรัม สั่งซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ระยะเวลาการผลิต 3 - 5 วัน)
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
(อย.) 50-2-01564-6-007
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
วิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านเลาสู
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 0829544252
LineID
Facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่