ร่มผ้าไทดำ

#ใส่ใจกิ๊บเก๋

ร่มผ้าไทดำ

Story : ผ้าไหมฝ่ายทอมือ ลายนางหาญ ลายแตงโม วิถีชีวิต ไทดำโบราณแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านไตดำนาป่าหนาดเป็นศุนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าพื้นเมือง Concept Design : ร่มถือกันแดด ซึ่งเป็นการต่อยอดผ้าฝ้ายทอมือของแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นการ่วมแรงกันของกลุ่มตัดเย็บและกลุ่มจักสานโดยโครงร่มจะเป็นไม้ไผ่ซางหม่นทั้งหมด ซึ่งไม้ชนิดนี้จะเกิดบนภูเขาเท่านั้นและจังหวัดเลยก็เป็นแหล่งใหญ่ของไม้ไผ่ซางชนิดนี้
ราคา บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
ร่มผ้าขนาด 17 นิ้ว มีการใส่ Power Bank ชาร์ทโทรศัพท์ได้ในด้านร่ม เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายขึ้น
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
นักท่องเที่ยวสามารถมาทดลองทอผ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าเอง จนถึงขั้นประดับร่มของตัวเองได้
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
สำราญ แก้วทอง
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 0905966496
LineID
Facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่