เตาอโรม่าดินเผาบ่อสวก

#ใส่ใจแบ่งปัน

เตาอโรม่าดินเผาบ่อสวก

ตำบลบ่อสวก เป็นแหล่งผลิตภาชนะดินเผาและเครื่องเคลือบโบราณขนาดใหญ่ ผลสำรวจมีไม่น้อยกว่า 100 เตา และกินพื้นที่เกือบทั้งตำบล จากเตาเผาโบราณ อายุ 750 ปี ในชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์ดินเผา และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนบ่อสวก มาเป็นเวลาช้านาน
ราคา 59 บาท / 99 บาท (ถ้าเคลือบ) บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาชมรมบ่อสวก
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 0902329515 (คุณวิไล)
LineID
Facebook facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่