น้ำมันหอมระเหยกลิ่นสมุนไพร (พร้อมก้านและดอกตอก)

#ใส่ใจแบ่งปัน

น้ำมันหอมระเหยกลิ่นสมุนไพร (พร้อมก้านและดอกตอก)

องค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและยังคงสืบสานกันจนถึงปัจจุบัน ที่สปาสุ่มไก่ตำบลนาซาวมีการให้บริการด้านแพทย์แผนไทย หลายประเภท เช่น นวดแผนไทย นวดน้ำมันอบสมุนไพรสุ่มไก่ แช่เท้าสมุนไพรตามเรือนธาตุ เครื่องดื่มสมุนไพรตามเรือนธาตุ และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มากมายจนถึงการผลิตน้ำมันหอมจากสมุนไพร ซึ่งสามารถใช้ได้กับเตาอโรม่าจากบ้านบ่อสวก
ราคา 79 บาท บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
สะป๊ะสมุนไพรอบสุ่มไก่บ้านนวราษฏร์
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 062 182 7579 (คุณอ้อน) 082 191 4281 (คุณต๋อย)
LineID
Facebook facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่