กระถางต้นไม้จักสานไม้ไผ่

#ใส่ใจแบ่งปัน

กระถางต้นไม้จักสานไม้ไผ่

จากกระบอกไม้ไผ่สู่เส้นสายลวดลายการจักสาน กลายเป็นข้าวของเครื่องใช้และภาชนะที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนมาหลายพันปี จนพัฒนามาเป็นที่ใส่กระถางต้นไม้ เพิ่มบรรยากาศธรรมชาติและความ Minimal ให้ห้องอีกทั้งเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนบ่อสวกอีกด้วย
ราคา 199 บาท บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักรสานบ้านต้าม
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 094 234 4770
LineID
Facebook facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่