นาฬิกาลายตั๋วเมือง (อักษรธรรมล้านนา)

#ใส่ใจแบ่งปัน

นาฬิกาลายตั๋วเมือง (อักษรธรรมล้านนา)

อักษรธรรมล้านนา หรือ ตัวเมือง พัฒนามาจากอักษรมอญโบราณ คล้ายกับอักษรพม่า ใช้ในอาณาจักรล้านนาเมื่อราว 800 มาแล้ว ปัจจุบันใช้ในงานทางศาสนา พบได้ทั่วไปในวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย (ส่วนที่เป็นเขตอาณาจักรล้านนาเดิมและเขตที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมล้านนาบางแห่ง) อักษรชนิดนี้ จึงเป็นอักษรแห่งความศรัทธาของชาวล้านนา ถูกพัฒนามาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในการเขียนชื่อตัวเองด้วยตั๋วเมือง และพัฒนามาเป็นนาฬิกาตั๋วเมือง ที่เ็มไปด้วยคำมงคล ช่วยเสริมสร้างพลังงานที่ดีให้หมุนเวียนอยู่ในบ้านของเรา
ราคา 500 บาท บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 0898525457
LineID
Facebook facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่