กระเป๋าลายผ้าทอลายบ่อสวก

#ใส่ใจกิ๊บเก๋

กระเป๋าลายผ้าทอลายบ่อสวก

ลวดลายผ้าทอเมืองน่าน เป็นเรื่องราวของความสวยงาม ที่เล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นร้อยเป็นพันปี ทั้งใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา และอีกมากมาย จนมาเป็นผ้าลายบ่อสวก ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากปากไหเตาเผาโบราณที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณที่มีอายุกว่า 700 ปี โดยจินตนาการรูปภาพจากปากไห ลงมาสู่ลวดลายบนผืนผ้า ซึ่งมีที่บ้านซาวหลวงที่เดียว นอกจากนี้ยังมีลายน้ำไหล ลายดาวล้อมเดือน และอีกมากมาย ที่ถูกปรับแต่งให้เข้ากับการใช้งานของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อร่วมสมัย หรือกระเป๋าสะพายใบเท่นี้
ราคา 699 บาท บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 061-316-0733
LineID
Facebook facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่