สบู่ผสมเกลือสินเธาว์ภูเขา

#ใส่ใจสุขภาพ

สบู่ผสมเกลือสินเธาว์ภูเขา

เกลือเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อชุมชนคนเมืองน่านและบ้านเมืองโดยรอบเป็นอย่างมากมาตั้งแต่สมัยทั้งสุโขทัย ล้านช้าง และล้านนา เพราะพื้นที่เหล่านี้อยู่ห่างไกลจากทะเล ด้วยเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ล้านนามาตีเมืองน่าน เพื่อมุ่งหวังครอบครองบ่อเกลือ เกลือจากอำเภอบ่อเกลือ นอกจากจะใช้เป็นเครื่องปรุงเพื่อเพิ่มราชาติให้อาหารแล้ว ยังมีคุณสมบัติดีมากๆอีกหนึ่งอย่างคือการลดจำนวนแบคทีเรียได้ จึงกลายมาเป็น สบู่ผสมเกลือสินเธาว์จาก อำเภอบ่อเกลือ ซึ่งเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาการทำเกลือของชุมชนอีกอย่างหนึ่ง
ราคา 100 บาท บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มคุ้ม...เจ้า
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 0898831242
LineID
Facebook facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่