น้ำตาลอ้อยโบราณ

#ใส่ใจอิ่มจัง

น้ำตาลอ้อยโบราณ

เครื่องปรุงที่มีมาตั้งแต่ บรรพกาลประกอบกับเรื่องราวแห่งศรัทธาจากพระพุทธศาสนา สู่การเป็นเครื่องปรุงรสหวานที่ชูรสชาติอาหารให้ผู้คนในชุมชนมาช้านาน น้ำอ้อยก้อน หรือน้ำตาลอ้อยโบราณนี้ เป็นน้ำตาลที่ได้จากการหีบน้ำอ้อย (คั้นโดยใช้การบีบจากเครื่องมือโบราณ) นำมาเคี่ยวจนข้นเหนียวแล้วจัดใส่พิมพ์ ขนาดพอดีสำหรับการใช้ในครัว หรือจะนำมาใส่ชา กาแฟ ยิ่งเพิ่มรสชาติและความหอมหวานให้เครื่องดื่มยิ่งขึ้น
ราคา 35 บาท บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรจากอ้อย บ้านป่าคา
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 082-195-1054 (คุณพิศ) 096-252-6963 (คุณสุรพล)
LineID
Facebook facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่